Jak wyselekcjonować najbardziej przydatne szkolenie NDT Bobath?

Szkolenie w koncepcji NDT Bobath, przygotowane jest przez Bertę i Karla Bobath w latach 40. XX wieku, jest faktycznie szeroko używana na całym świecie w terapii niemowląt oraz dorosłych. Pierwszy kurs NDT Bobath w Polsce odbył się w 1988 roku, prowadzony przez Mary Quinton, fizjoterapeutkę, i Elsbeth Koeng, lekarkę, które odegrały główną kwestię w kształtowaniu tej metody w działaniu neurorozwojowym. Szkolenie NDT Bobath, znane także jako Neurodevelopmental Treatment (NDT), jest wyjątkowo przydatne w rehabilitacji wcześniaków, dzieci i maluchów najmłodszych.
Założenia i techniki działania wykorzystywane szkolenie w koncepcji NDT Bobath jest powszechnie akceptowane i terapeutyczna skupia się na naprawie funkcji ruchowych, harmonii i ogólnego rozwoju u kobiet z zaburzeniami neurologicznymi. Poprzez indywidualnie dobrane interwencje terapeutyczne, kurs NDT Bobath stara się wspierać naturalny proces rozwoju i adaptacji organizmu do bycia w codziennym życiu. Jej uniwersalność i efektywność przyczyniły się do jej wszechstronnego zastosowania na całym świecie.


Szkolenie w koncepcji NDT Bobath obejmuje:
1. Zrozumienie zależności pomiędzy czuciem a ruchem w rozwoju niemowlęcia oraz ich wpływ na przebieg malucha: Kurs NDT Bobath będzie skupiał się na poszukiwaniu, jak oryginalne elementy sensoryczne i motoryczne oddziałują na siebie wzajemnie w procesie rozwoju dziecka. Będzie to obejmować także teorię, jak i konkretne użycia w terapii.
2. Nauczanie rozróżniania innych modeli zaburzeń mięśniowo-powięziowych (MPDz): Szkolenie NDT Bobath https://med-coach.pl/szkolenia-kursy/holistyczna-neurorozwojowa-diagnostyka-i-terapia-malego-dziecka-w-wieku-0-18-m-z/997 będzie skupiało się na identyfikacji i klasyfikacji rozmaitych typów zaburzeń mięśniowo-powięziowych, aby zainteresowani mogli dokładnie diagnozować problemy chorych i dostosowywać dobre podejścia terapeutyczne.
3. Rozwijanie nauki w obszarze opinii i analizy kłopotów maluchów z MPDz: Kursanci będą uczyć się efektywnych form analizy i praktyki kłopotów połączonych z MPDz u niemowląt, co umożliwi im lepiej rozpoznać potrzeby terapeutyczne swoich pacjentów.
4. Rozwijanie zdolności skutecznego wykorzystywania metod i wspomagań: Szkolenie w koncepcji NDT Bobath będzie skupiało się na praktycznych aspektach terapii, ucząc uczestników skutecznego stosowania różnych procedur i wsparć w pracy z niemowlakami z MPDz.
5. Tworzenie racjonalnego i połączonego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z ideami ICF, w oparciu o rozmowę, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zaciekawionego lub jego opiekunów: Kursanci będą rozwijać umiejętności w tworzeniu spersonalizowanych programów terapeutycznych dla naszych maluchów, przestrzegając zasady Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) także dane uzyskane podczas wywiadu, badań klinicznych i testów, a dodatkowo oczekiwań pacjenta i jego opiekunów.
6. Nauczenie się z formami współpracy z opiekunami| pacjenta i ich edukacji: Kurs NDT Bobath będzie polecał doskonalenie zdolności współpracy z opiekunami maluchów, integrując ich w proces terapeutyczny także zapewniając im właściwe wsparcie i szkolenie, żeby mogli skutecznie wspomagać dziecku w mieszkaniu oraz w zwykłym życiu.